Vizyon Misyon

DEGİAD’IN VİZYONU

Temel amacımız ülkemizi; global pazarda güçlü, adalet, sosyal güvenlik ve sağlıkta reformlar yapmış, gençliğin yönetimde söz hakkını elde edebildiği, şeffaf, akılcı yönetilen, aynı zamanda yerel sorunlarını çözmüş ve dış politikası güçlü bir Avrupa ülkesi haline getirmek için çalışmaktır.  


DEGİAD’IN MİSYONU

Kültürel ve ulusal değerlerimizden beslenerek, evrensel etik değerlere bağlı yeni bir eğitim sisteminin kurulmasını sağlamak ve köklerimizden gelen çoğulcu, demokratik, katılımcı bir anlayışla, bölgemiz ve ülkemizde yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak amacıyla yerel ve ulusal yönetimde etkin olabilmektir….