Üyelik Başvurusu


Dernek Tüzüğümüzün ilgili maddesine göre:

ASİL ÜYE OLMA ŞARTLARI

Madde9- Aşağıdaki şartları haiz herkes derneğe üye olabilir. 

A) 20 yaşını bitirmiş 49 yaşını geçmemiş olmak, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

B) Yüz kızartıcı suç işlememiş olmak.

C) Günün şartlarına ve yasaya göre Genel Kurul tarafından tespit edilmiş olan aylık/yıllık aidatları ve yönetim kurulunca belirlenen giriş aidatını vermeyi kabul etmiş olmak.

D) Dernek üyelerinden en az ikisi tarafından dernek yönetim kuruluna tavsiye edilmiş olmak ve bununla birlikte üye olmak isteyenin derneğe başvuru dönemde görevde bulunan yönetim kurulu üyelerinden en az üçü tarafından dernek üyeliği veto edilmemiş olmak

E) Derneğimize kişisel olarak ve/veya kişinin mensup olduğu şirket olarak; Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Mimarlar Odası, Tabip Odası, SMMO, Baro ve benzeri kuruluşlardan herhangi birine kayıtlı olmakla birlikte bir fiil ticari faaliyetle uğraşan ve uğraştığı bu faaliyet TTK kapsamında ticari iş sayılanlar ile çalışmakta olduğu şirket ve firmaların hissedarı veya üst düzey yöneticisi olarak görev yapanlar üye olabileceklerdir. Bununla beraber yukarıda belirtili odalara kayıtlı bulunup serbest meslek mensubu olanlar ve serbest mesleğin yürütülebilmesi için kurulan şirketlerde ve firmalarda hissedar veya yönetici olarak görev yapanlar üye olamaz.

F)Derneğe asil üye olarak kabul edilip kaydı yapılan üyeler kayıt tarihinden itibaren altı ayın dolması ile birlikte dernek genel kurullarında oy kullanma ve yönetim kurulu üyeliğine aday olma hakkını kazanırlar. 

G) Yabancı gerçek kişiler ise yukarıda belirtili koşulları sağlamakla beraber Türkiye’de yerleşme hakkına sahip ise derneğe üye olabileceklerdir. Ancak onur üyeliği için bu şart aranmaz.