OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TUTANAĞI
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hazırun Cetveline, toplantıya gelen üyeler imzalarını attıkları ve toplantı için yeter sayının sağlandığı anlaşıldığı için, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Melek SÖZKESEN tarafından açıldı. Başkan kısaca bir hoş geldiniz konuşması yaptı.

1-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Hazırun Cetveline, toplantıya gelen üyeler imzalarını attıkları ve toplantı için yeter sayının sağlandığı anlaşıldığı için, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Melek SÖZKESEN tarafından açıldı. Başkan kısaca bir hoş geldiniz konuşması yaptı.

2-Toplantıya başlanabilmesi için divan oluşturulması gerektiğinden, Melek Sözkesen, divan başkanlığına İlker Başkaya’yı, katip üyeliklere de Fatma Karataşlı ve Özlem Köseoğlu’nu önerdi. Önerisini açık olarak oylamaya sundu. Oybirliği ile önerilenler kabul edildi. M.SÖZKESEN, divan heyetini, yerine davet etti.

3-Divan Başkanı ve 2 yazman yerini aldıktan sonra, Divan Başkanı, hazırda bulunanları, ATATÜRK ve Şehitlerimiz için saygı duruşuna davet etti. Bir dakikalık Saygı duruşu ardından İstiklal Marşı okundu ve herkes yerini aldı.

4-Divan Başkanı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması için Melek SÖZKESEN’e söz verdi. Yönetim Kurulu Başkanı , kürsüye gelerek tarihsel sıralamayla hazırlanan raporu okudu. Divan başkanı rapordaki çalışmaları, hazır bulunanların görüşüne açtı. Görüş bildiren olmadı. Oylamaya geçildi ve oybirliği ile faaliyet raporu kabul ve ibra edildi.

5-Divan Başkanı, Gelir-Gider Hesaplarının okunmasını istedi. Raporu okumak için yönetim kurulu sayman üyesi Levent Altuntaş kürsüye geldi. Raporu okudu. Arada bazı kalemlerle ilgili kısa açıklamalarda bulundu. Divan başkanı rapordaki hesaplar-gelir-gider ile ilgili görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Bunun üzerine oylamaya geçildi ve oybirliği ile gelir-gider hesapları kabul ve ibra edildi.

6-Divan Başkanı Denetleme Kurulu Raporunun okunmasını istedi. Denetçi hazırladığı raporu okudu. Divan başkanı “bu raporla ilgili söz almak-konuşmak isteyen var mıdır” diye sordu. Söz almak isteyen çıkmadı. Oylamaya geçildi ve oybirliği ile denetleme kurulu raporu da ibra edildi.

7-Divan Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı Melek SÖZKESEN’e, tahmini bütçeyi okumak ve izah etmek için, kimin söz alacağını sordu. Sayman Levent Altuntaş ben okuyacağım dedi. Kürsüde raporu okudu. Divan başkanı hazırlanan tahmini bütçenin, gelir-gideri ve tek tek kalemleriyle ilgili sorusu olan veya eleştirisi olan var mı ? diye sordu. Bu konuda da söz isteyen olmadı. Bunun üzerine divan başkanı tahmini bütçeyi oyladı, oybirliği ile tüm katılanlar kabul ettiler.

8-Divan başkanı, dernek merkezi inşaatı ve ihale ile ilgili olarak öncelikle sürecin ve gelinen noktanın hazırdaki üyelere anlatılmasını istedi. Dernek Genel Koordinatörü söz aldı. Arsanın banka kredisi ile alınmasından sonra nihayet kredi ödemesinin bu yıl Nisan ayında biteceğini bildirdi. Arsanın borcu tamamlanacak olunca, yönetim kurulu da, seçildikleri genel kurulda verilen sözü yerine getirmek istedi ve kiradan kurtulmak istedi, bu yüzden inşaata başlamaya karar verdi dedi. Bu sebeple tüm ayrıntıları titizlikle planlanmış bir şekilde ve sadece DEGİAD üyelerine açık bir ihale hazırlandı, gerekli duyurular yapıldı ama ihaleye sadece bir üyemiz yani Tuncay KIYAK tan teklif geldi dedi. Yönetim Kurulunun teklifi açtıktan sonra bu üye ile tekrar pazarlık yaptığını ve üyeden verdiği teklifin de altında olacak şekilde cazip bir indirim daha aldığını anlattı. Bu noktada Divan Başkanı hazırdaki üye Tuncay KIYAK’a üyelerin huzurunda teşekkür etti. Aysun Hanım, ihalenin her aşamasının üyelere duyurulduğunu, şeffaf bir ihale süreci yaşandığını söyledi. Artık şu anda planı-projesi hazır durumda olan inşaat, başlanabilir durumda ama tabii derneğin de paraya ihtiyacı var dedi. Zaten bu olağanüstü genel kurul da bu inşaat giderlerinin, bağışların konuşulup karara bağlanması için düzenlendi dedi. Bu noktada dernek başkanı Melek SÖZKESEN söz almak istedi. Divan Başkanı O’na sözü verdi. M.SÖZKESEN, kaba inşaat maliyetinin neredeyse tamamına yakını kadar bir rakamı, geçtiğimiz yıllarda genç yaşta kaybettiğimiz Sadık başkanımızın ailesi yapmak ve binaya SADIK EMRE ÇAPUTÇU’nun adını vermek istiyor, vaadleri var, yani binanın dış yüzünde ana giriş kapısı sağında veya solunda DEGİAD İDARE MERKEZİ şeklindeki yazının yanına, mümkünse aynı şekilde, okunaklı olacak şekilde Sadığın adı yazılsın, adı çok sevdiği ve çok fedakarca çalıştığı bu dernekte yaşasın istiyorlar diye bilgi verdi.Divan Başkanı bu noktada söz aldı ve zaten DEGİAD’ın aklında arsa almak- yatırım yapmak - borçlanmak gibi fikirler bile yokken ve nasıl ödeyeceğiz diye düşünürken bu arsayı Sadık başkan aldı, kredilerin altına kendisi kefil imzaları attı, inat etti , arsa alındı, bugün en az bir milyon lira değerinde mülkümüz oldu, Allah Rahmet eylesin, tabii ki Ailesi hiç para vermese bile , Sadığın adını yaşatmamız gerek yeni binada dedi.
Koordinatör, divan başkanına, başkanım başka büyük bağışçılarımız olabilir daha dedi. Sadece Çaputçu Ailesi değil, örneğin kütüphane yaptırmak, toplantı salonu yaptırmak vb. gibi binanın değişik mekanlarını yaptırmak ve bu mekanlara adlarını vermek isteyenler olabilir dedi. Geçmiş dönem başkanlarına öncelik verilerek tüm üyelere bu konuda bilgi vermeliyiz ve çağrıda bulunmalıyız dedi. Ama, bu bağışçıların, doğal olarak adlarının, verilen yerde kalıcı olması konusunda dernekten beklentileri olacaktır, adın kalıcılığının garantilenmesini isteyeceklerdir. Hukukumuzda bağış anlaşmasının yazılı yapılması gereklidir, bu yazılı anlaşmada hem derneğin hem de bağışçının yükümlülüklerinin tüm detaylarıyla belirlenmesi ve her iki taraf için de sözleşmedeki yükümlülükleri yerine getirmemeleri halinde, cezai şartlar konulması mümkündür dedi. Divan başkanı konunun biraz daha açıklanmasını rica etti. Aysun NALBANT, bağış anlaşmasına, bağışın rakamı ve ne şekilde ödeneceği yazılır, bağışlar nakit para ödeyerek veya inşaat malzemesi bağışlayarak da olabilir dedi. Neticede dernek, bağışçıdan ne kadar para alması gerekiyorsa bunu bilmeli, kendini ona göre ayarlamalı, gelecek olan bağışı garantiye almalı, fakat aynı zamanda derneğe bağış yapan kişi de bağışın karşılığında ne şart koşuyorsa onun yerine geleceğinden emin olmalı ve bu konuyu sağlama bağlamalı dedi. Yani her iki taraf, yazılı anlaşmayla birbirlerine vaadde bulunur ve vaadini yerine getirmeyen de bunun yaptırımına katlanır dedi. Divan başkanı huzurdakilere bu konuda sorusu olan ya da itirazı olan var mı diye sordu. Söz alan olmadı. Divan başkanı, yazılı anlaşma yapılmasının mümkün ve doğal olduğunu belirtti. Bu anlaşmaya karşılıklı olarak her iki tarafın makul bir cezai şart koymasını da doğal buluyorum dedi. Cengizhan ÖZTÜRK söz almak istedi. Divan Başkanı söz verdi. C.Öztürk; Büyük bağışlarda sözleşme mutlaka yapılmalı, ceza bedeli de konulmalı, ama dikkat edelim, ceza bedeli derneği borçlandırmak oluyor aynı zamanda, fakat dernek bir anlaşma yaptığında hem alacaklı olabilir hem de borçlanabilir, bu da doğaldır, ama biz şimdi kimin ne kadar bağış yapacağını, kaç paralık ceza bedeli konulmasının uygun olacağını burada kararlaştıramayız, yönetim kuruluna yetki verelim geçelim, inşaatı onlar tamamlayacak neticede, hem derneği hem bağışçıyı kollayacak güzel bir anlaşmayla bağışı alsınlar, gereğini yapsınlar dedi. Orçun Alptekin, sözleşme yapılırken, hiçbir bağışçı, derneği bağlamasın, dernek, diğer mekanlara dilediği kişinin adını verebilsin, sözleşmeye böyle madde koyulsun, çünkü biz yönetim olarak bir çok üyeden bağış toplamak üzere harekete geçeceğiz dedi. Sadık Hakan YILMAZ, bağışçılara, inşaatın bitimi için net bir tarih yazmayalım bu sözleşmede, neticede yavaş yavaş yapılacak, ne zaman biter bilinmez dedi. Harun Erişkin, hep derneği garantiye almayı düşünüyoruz ama, ileride dernek bu binayı satabilir, başka bir binaya gidebilir, ek bina yapabilir, aynı binayı kiraya verebilir, aynı binaya farklı STK lar alabilir, her türlü değişiklikler ileride yaşanabilir, bu durumda dahi bağışçının adının, DEGİAD İDARE MERKEZİ levhası nerdeyse orada, bu adın yanında olmasını garantilememiz gerek dedi. Fatma KARATAŞLI divan başkanından söz aldı, ileride başka bazı hukuki olayların da yaşanabileceğini anlattı. Mesela mahkeme kararıyla derneğin feshine karar verilebilir veya dernek kendisi tasfiye olmak isteyebilir, bu durumlarda bina hazineye kalır. Ya da dernek ileride büyük borçlanma yapar , Allah korusun ödeyemez ve binası icraen satılabilir, bu şekilde de malik değişebilir, bu gibi durumlarda bağışçının adını binada tutmak mümkün olmaz, bu durumda da cezai şart ödemekle yükümlü olmaz, olmamalı, bu yüzden dernek aleyhine bir cezai yükümlülük sözleşmeye yazılırken “sadece derneğin binayla ilgili keyfi değişikliklerinde, bağışçıların adını, sözleşmede belirlenen yerde tutması ve bunu temin etmesi gerekir” şeklinde madde konulmalı dedi.
Divan Başkanı başka söz almak isteyen var mı ? diye sordu. Söz alan olmadı. Bu durumda divan başkanı, ihale konusundaki şeffaf ve titiz çalışma için yönetim kuruluna teşekkür etti. Melek SÖZKESEN’de başkanım bu konuda genel koordinatörümüze teşekkür borçluyuz , süreci o yönetti, bizlerin dikkatle bu süreci tamamlamasını sağladı dedi. Divan Başkanı Aysun NALBANT’a da teşekkür etti. Konunun önemli olduğunu belirterek şu hususları tek tek açık oylamaya sunmak ve genel kurul onayı almak istiyorum dedi.

1-Sadık başkanımızın ailesinin yapacağı bağış bedeli mukabilinde binaya SADIK EMRE ÇAPUTÇU’nun adının verilmesi, yani binanın dış yüzünde ana giriş kapısı sağında veya solunda DEGİAD İDARE MERKEZİ şeklindeki yazının yanına, mümkünse aynı şekilde, okunaklı olacak şekilde Sadık Emre Çaputçu adının da eklenmesi konusunu açık olarak oylarınıza sunuyorum dedi. Oybirliği ile kabul edildi.

2-Gerek Çaputçu Ailesi ile ve gerekse diğer üyelerimiz ile, bağış konusunda yazılı anlaşmalar yapılması, bağış rakamlarının belirlenmesi hususunda yönetime yetki verilmesini oyluyorum dedi. Oybirliği ile yetki verildi.

3- Derneğin yapacağı anlaşmalarda, hem derneğin hem de bağışçının yükümlülüklerini tüm detaylarıyla belirlemesi ve her iki taraf için de sözleşmedeki yükümlülükleri yerine getirmeme halinde, uygulamaya konulacak cezai şartın belirlemesi, cezai şartın rakamının da bağış yapılacak rakama uygun, makul olarak belirlenmesi, hatta yükümlülüğün çok ilerideki yıllarda çiğnenmesi durumunda, o tarihte güncellenebilecek şekilde bir ceza bedeli yazılması, bunun hukuka uygun olarak belirlenmesi konularında yönetim kuruluna yetki verilmesini huzurdaki üyelerin oylarına sundu. Oybirliği ile bu yetkinin verilmesine karar verildi.

4- Yönetim Kurulu tarafından sözleşme yapılırken, hiçbir bağışçının, derneği bağlamaması, derneğin diğer mekanlara dilediği bağışçının adını verebilmesi konusunda, sözleşmeye derneği rahatlatacak bir madde konulmasını divan başkanı tartışmaya açtı. Mehmet ÇAKMAK söz aldı. Böyle olmalı zaten dedi. Divan başkanı, sözleşmeye böyle bir madde konulmasını oyladı. Oybirliği ile kabul edildi . Divan başkanı yönetim kurulu başkanına bu konuda tembihte bulundu.

5-Divan Başkanı, söz alan üyelerden birinin, bağışçıya bina bitimi için kesin-bağlayıcı bir tarih sözleşmeye yazılmamalı şeklinde görüş belirttiğini hatırlatarak, yönetim kurulu başkanına bu konuda da tembihte bulundu.

6-Divan başkanı, ileride derneğin bu binayı satması, başka bir binaya gitmesi,aynı yerde ek bina yapması, aynı binayı kiraya vermesi, aynı binaya farklı STK ları da alabilmesi, binayı dernek merkez ofisi dışında başka sosyal amaçlarla kullanması, kullandırtması gibi, taşınmazda keyfi tasarruflarda bulunması halinde, Sadık Emre ÇAPUTÇU adının ve yine diğer muhtemel büyük bağışçıların adlarının, sözleşmede belirlenen yerde muhafaza edilmesi, aksi halde derneğin, sözleşmelerde belirtilen cezai şartı ödemesi konusunu, genel kurulun, onayına sunmak istediğini belirtti. Açık oylama ile bu hususu üyelerin oyuna sundu ve bu konu aynen bu şekilde oybirliği ile kabul edildi.

Divan başkanı, inşaatın tamamlanması ve kullanıma açılması hususunda yönetim kurulunu en geniş şekilde yetkilendirdiklerini belirterek, yönetim kuruluna başarılar diledi.

10-Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı. Ancak dernek başkanı Divana teşekkür etti.

11-Divan Başkanı toplantıyı kapattı ve tutanağı 2 yazman ile birlikte kapatarak imzaladı. 15.02.2018

Divan Başkanı Yazman Yazman
İlker Başkaya Özlem Köseoğlu Fatma Karataşlı