Bize Ulaşın: 0 258 211 82 83
Kadim Servisi Sayın Üyemiz, KADİM kelimesini duyanınız var mı bilmiyorum ? Hayır o “Kadim Dostum”daki değil.

KADİM, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelenin kısaltması ve Sosyal Güvenlik Kurumunda kurulan bir servisin adı. Önümüzdeki günlerde hepimiz sıklıkla bu kelimeyi telaffuz ediyor olacağız. Zaman içerisinde bu servisin çalışma ve vergi hayatını etkileyecek bazı uygulamalarına şahit olacağız. Uygulamanın temelini oluşturacak; SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce Kayıt dışı istihdamın önlenmesi amacı ile 20.11.2015 tarihli 2015/25 Sayılı genelgesi yayınlanmıştır. Genelge ile Sosyal Güvenlik Kurumu, diğer kamu idareleri, bankalar, aracı kurumlar, oda, borsa, birlik ve meslek kuruluşlarından bilgi ve belgeler istemektedir. KADİM SERVİS’lerince yürütülecek projede; kurumlardan gelen bilgiler, SGK’nın sistemdeki bilgileri ile sigortalılık ve kayıt dışı işyeri kapsamında sorgulanacak ve karşılaştırılacaktır. Sorgulama sonucuna göre kurumlarca işlem yapılacak ve İş kanunu çerçevesinde SGK kurum kayıtları ile uyumsuzluk durumunda; cezai müeyyideler uygulanacaktır. Kurumun düzenleyeceği cezalarla karşı karşıya kalmamak için; söz konusu genelge çerçevesinde, personel ve çalışma hayatı konusunda azami hassasiyet gösterilmesi gerekecektir. Genelge kapsamındaki birkaç örnek uygulama; Personel maaş ödemelerimizi bankalar aracılığıyla yapıyor isek; bordromuzda bulunan çalışanlarımıza ait bilgiler, bankalarca SGK’ya bildirilecektir. Kurum tarafından, personelin hizmet, prime esas ücret, eksik gün bildirimlerin yapılıp yapılmadığı,kayıtlar ile karşılaştırılacak ve uygunluğu denetlenecektir. Ayrıca personelin kredi kullanması için bankaya verilen ücret bordroları da Banka tarafından SGK’ya bildirilecektir. Emniyet Genel Müdürlüğü de çalışanlarınıza ve şirket aktifinize kayıtlı araçlarınıza ait bilgi işlem ve kayıtlarını SGK’ya bildirim yapma mecburiyetinde. Örneğin; yapılan trafik denetimleri sonucu,şirket aracınıza ait trafik ceza tutanağı düzenlenmesi durumunda; sürücünün adı ve soyadı, T.C. Kimlik Numarası,ve ceza ile ilgili diğer bilgiler elektronik ortamda SGK’ya gönderilecek ve SGK’ca gerekli sorgulamalar yapılacaktır. Aktifinizde kayıtlı şirket aracını kullanırken trafik denetiminde tespit edilen sürücü, şirkette ortak veya sigortalı değil ise; ilgili şirketten bilgi istenecek ve sonucuna göre işlem yapılacaktır. Turizm Bakanlığı veya Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğince gerçekleştirilen denetimlerde veya seyahat acentası işletme belgesi başvurusu ekindeki belgelere istinaden seyahat acentası işyerlerinde çalıştıkları tespit edilen kişilerin kimlik ve varsa ücret bilgileri SGK’ya gönderilecektir. Özel hastanelerde çalışan ve Sağlık Kuruluşları Yönetim Sistemine kaydedilen kişilerin, kimlik bilgileri ve çalışılan yerin unvanı, açık adresi bilgileri ile ücreti ve işe başlama tarihini içeren bilgi ve/veya belgelerin tamamı Sağlık Bakanlığı tarafından SGK’ya bildirilmesi istenmektedir. Belediye zabıtalarınca düzenlenen işyeri tutanaklarında bulunan çalışanlar bilgisi ve işyeri bilgileri belediyeler tarafından SGK’ya gönderilmesi istenmektedir. Saygılarımla, Mehmet Uğur ÇOBAN Degiad Yönetim Kurulu Mali İşler Koordinatörü

Aramıza Katılmak İster Misiniz?   Üye Olun.


DEGİAD’IN VİZYONU;

Serbest piyasa ekonomisi, küçülmüş devlet yapısı, pazarlarda güçlü, teknoloji satan Türkiye, hoşgörü ve toplumsal uzlaşıda, adalet, sosyal güvenlik ve sağlıkta reformlar yapmış bir ülke, gençliğin yönetimde söz hakkını elde edebildiği, şeffaf, akılcı yönetilen, dış politikası güçlü bir Avrupa ülkesi, yerel sorunlarını çözmüş büyük şehir DENİZLİ ve bu ülkeye, bu şehre yaraşır genç işadamları….
İLETİŞİM
Çamlaraltı Mahallesi 6021 Sokak No:61/1 Pamukkale / Denizli

Tel: (258) 211 82 83
Faks: (258) 211 92 82
E-posta : degiad@degiad.org.tr

© 2018 Degiad Tüm Hakları Saklıdır.