Bize Ulaşın: 0 258 211 82 83
Hukuk Bülteni – Elektronik Ticaret Hukuk bülteni – elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun, ticarete neler katacak?

Değerli DEGİAD üyeleri, HUKUK BÜLTENLERİNİN bu sayısında sizlere, elektronik ticaretin düzenlenmesine ilişkin, 6563 sayılı kanun ile ilgili bilgiler vermek istiyoruz. Sözkonusu kanun 23.10.2014 tarihinde TBMM Kabul edilmiş ve 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kanunun 15. Maddesindeki düzenleme gereğince de, 01.05.2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. “Elektronik ticaret” yada kısaca “e-ticaret “ olarak adlandırlan bu ticareti tanımlamak gerekirse; “tarafların fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin , elektronik ortamda çevrimiçi gerçekleştirdikleri her türlü iktisadi ve ticari faaliyettir” şeklinde ifade edebiliriz. Buradaki en temel unsur ticaretin elektronik ortamda ve çevrimiçi yapılmasıdır. Sözkonusu bu kanun, e-ticaret yapan firmalara bilgilendirme, sipariş, elektronik ileti gönderme ve kişisel verilerin korunmasına dair yeni ve ayrıntılı hükümler getirmektedir. Kanundaki düzenlemeye göre, sipariş alınması işleminde, alıcının sözleşme şartlarını ve ödeyeceği bedeli önceden görmesi, bir önkoşuldur. Alıcının siparişi üzerine, siparişin alındığının (ulaştığı), elektronik iletişim araçları ile e-ticareti yapan tarafından teyit edilmesi gereklidir. E-ticaretle yapılan işlemlerde; ticareti sunan (satıcı, hizmet veren gibi) gerçek yada tüzel kişinin açıkca belirlenebilir olması için tüm bilgilerin internet ortamında bulunması zorunludur. Hepimiz için, telefonlarımıza hergün onlarca kez gelen, tanıtım yada kampanya bilgisi içerikli sms ler hakkında, kanunla nasıl bir düzenleme getirildiği merak konusu idi. Kanun bu hususu şöyle düzenledi; Müşteriye/alıcıya gönderilecek tüm elektronik iletilerde (e-posta, sms… gibi), önceden müşterinin/alıcının onayını almak zorunludur.Bu onayın, yazılı yada her türlü elektronik iletişim aracılığı ile olmasında sorun bulunmamaktadır. Ve, müşteri/alıcıdan alınan onaya uygun içerikte ileti gönderilmesi de bir diğer zorunluluktur.Müşteri/alıcıya gönderilen iletilerde, göndericinin tanınması bakımından göndericiye ait telefon numarası, faks numarası, e-posta adresi gibi bilgiler bulunmak durumundadır. Kanun ile getirilen bu düzenlemeler sebebiyle, artık telefonumuza gelen kısa mesajlarda, göndericiye ait mersis numaralarının bulunduğunu görmekteyiz. Peki müşteri/alıcılar, sürekli ileti almaya mahkum mudurlar ? Elbette ki hayır. Müşteri/alıcılar, hiç bir sebep göstermeksizin diledikleri zaman ileti almaktan vazgeçebilirler. Bu vazgeçme beyanının iletiyi gönderen tarafa kolay ve ücretsiz olarak ulaşması asıldır. Bunu sağlamakta, iletiyi gönderen tarafa aittir. Kanundaki bu düzenlemelere uymayanlar nasıl bir yaptırımla karşılacaklardır? Kanunda her bir maddeki düzenlemeye ilişkin, çeşitli para cezaları getirilmiştir. Örneğin, müşreti/alıcının isteğine aykırı olarak kendisine kısa mesaj gönderilmesi durumunda , gönderene bin Türk Lirası’ndan beş bin Türk Lirası’na kadar para cezası verilebilecektir. Peki gelmesini istemediğimiz iletilerin, ısrarla gönderilmesi durumunda neler yapmamız gerekir ? Tarafımıza istemediğimiz bir ileti geldiğinde, öncelikle bu iletinin ekran görüntüsü kaydedip, konu ile ilgili şikayetimizi http://tiss.gtb.gov.tr adresine online olarak göndermemiz gerekecektir. Şikayetimizin değerlendirilmesinde ekran görüntüsü mutlaka isteneceğinden, sözkonusu şikayet sonuçlanıncaya kadar ekran görüntüsünü silmememiz gerekmektedir. Bazı mesajlarda görüleceği üzere, iletiyi engellemek için bir siteye girip form doldurması istenmektedir. Bu şekilde form doldurmanın, iletiyi engelleyici bir fonksiyonun olmadığını düşünmekteyiz ve ayrıca da tarafınıza ait e-posta yada başka bilgilere ulaşılmasına sebep olacağını düşündüğümüz için, bu yolu kesinlikle önermemekteyiz. Gerek tüketici/müşteri, gerekse satıcı/gönderici sıfatlarıyla, bu bilgilerden yarar görmenizi, teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, sıkıntısız alış-verişler yapmanızı diliyoruz. DENİZLİ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ

Aramıza Katılmak İster Misiniz?   Üye Olun.


DEGİAD’IN VİZYONU;

Serbest piyasa ekonomisi, küçülmüş devlet yapısı, pazarlarda güçlü, teknoloji satan Türkiye, hoşgörü ve toplumsal uzlaşıda, adalet, sosyal güvenlik ve sağlıkta reformlar yapmış bir ülke, gençliğin yönetimde söz hakkını elde edebildiği, şeffaf, akılcı yönetilen, dış politikası güçlü bir Avrupa ülkesi, yerel sorunlarını çözmüş büyük şehir DENİZLİ ve bu ülkeye, bu şehre yaraşır genç işadamları….
İLETİŞİM
Çamlaraltı Mahallesi 6021 Sokak No:61/1 Pamukkale / Denizli

Tel: (258) 211 82 83
Faks: (258) 211 92 82
E-posta : degiad@degiad.org.tr

© 2018 Degiad Tüm Hakları Saklıdır.