Bize Ulaşın: 0 258 211 82 83
DÖ̈VİZ KREDİLERİ KISITLAMA Döviz Kredilerinde yapılan düzenlemelere hazır mıyız? 02 Mayıs 2018 tarihinde neler değişecek? Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’da dövizli kredilere ilişkin bazı kısıtlayıcı düzenlemeleri içeren 2018-32/49 nolu tebliğ 25.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 02.05.2018 tarih itibariyle döviz geliri olmayan firmalar, yurt dışından veya yurt içinden döviz kredisi kullanamayacaktır.

Kısıtlama Kapsamı uygulama esasları tebliğde şu şekilde belirtilmiştir. a) Kullanım tarihinde, krediyi kullananın kredi bakiyesinin 15 milyon ABD Dolarının altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamı son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamaz. b) Kredi bakiyesi 15 milyon ABD Dolarının altında olan Türkiye’de yerleşik kişilerin döviz kredisi kullanım talepleri sırasında son üç mali yıla ilişkin döviz gelirlerini mali müşavirler tarafından onaylanmış belgelerle tevsik etmeleri zorunludur. c) Kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda yurt içinde bankalardan (serbest bölge şubeleri dâhil), finansal kiralama şirketlerinden, faktoring şirketlerinden ve finansman şirketlerinden kullanılan kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağırılır veya Türk Lirası krediye dönüştürülür. ç) Kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda bankaların, finansal kiralama şirketlerinin, faktoring şirketlerinin ve finansman şirketlerinin yurt dışındaki şubeleri (bankaların off-shore şubeleri dâhil, serbest bölge şubeleri hariç) tarafından kullandırılan kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağırılır veya Türk Lirası krediye dönüştürülür.” Kısıtlama Kapsamı Dışı İşlemler; • Kredi kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan firmalarca kullanılacak döviz kredileri • Yatırım teşvik belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen firmaların kullanacakları döviz kredileri kısıtlama kapsamın dışındadır. Saygılarımla, SMMM- M. Uğur ÇOBAN *Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) :TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/46)

Aramıza Katılmak İster Misiniz?   Üye Olun.


DEGİAD’IN VİZYONU;

Serbest piyasa ekonomisi, küçülmüş devlet yapısı, pazarlarda güçlü, teknoloji satan Türkiye, hoşgörü ve toplumsal uzlaşıda, adalet, sosyal güvenlik ve sağlıkta reformlar yapmış bir ülke, gençliğin yönetimde söz hakkını elde edebildiği, şeffaf, akılcı yönetilen, dış politikası güçlü bir Avrupa ülkesi, yerel sorunlarını çözmüş büyük şehir DENİZLİ ve bu ülkeye, bu şehre yaraşır genç işadamları….
İLETİŞİM
Çamlaraltı Mahallesi 6021 Sokak No:61/1 Pamukkale / Denizli

Tel: (258) 211 82 83
Faks: (258) 211 92 82
E-posta : degiad@degiad.org.tr

© 2018 Degiad Tüm Hakları Saklıdır.