Dernek Toplantı Duyurusu
Sizlere toplantımızı, E-POSTA adresinize E-MAİL GÖNDERİLMESİ, ayrıca derneğe bildirdiğiniz cep telefonun numaranıza SMS GÖNDERİLMESİ ve de www.degiad.org.tr adresli DERNEK WEB SAYFAMIZDA İLAN EDİLMESİ yollarıyla duyurmaktayız.

DERNEĞİMİZİN 24. “OLAĞANÜSTÜ-SEÇİMLİ GENEL KURULU” nun

01.09.2015 Salı Günü, saat: 17.00 den itibaren ANEMON OTEL Salonunda yapılmasına,

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2.toplantının 08.09.2015 Salı günü aynı yer ve saatte yapılmasına,

Bu toplantılarda aşağıda tespit edilen gündem maddelerinin görüşülmesine karar verilmiş olup,

Sizlere bu toplantımızı, E-POSTA adresinize E-MAİL GÖNDERİLMESİ, ayrıca derneğe bildirdiğiniz cep telefonun numaranıza SMS GÖNDERİLMESİ ve de www.degiad.org.tr adresli DERNEK WEB SAYFAMIZDA İLAN EDİLMESİ yollarıyla duyurmaktayız.

Toplantımız Saat 17.00 de Salon girişindeki Fuaye alanında Kokteyl ile başlayacak olup, 17.30 da resmi Genel Kurul programına geçilecektir. Sizleri saat 17.00 den itibaren ağırlamayı bekliyoruz.

Genel kurul toplantımızda buluşmak üzere, çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dileriz.

Saygılarımızla.

Melek SÖZKESEN

DEGİAD

Yönetim Kurulu Başkanı

PROGRAM:

17.00 HOŞGELDİNİZ KOKTEYLİ

17.30 YOKLAMA ile GENEL KURUL TOPLANTISINA GİRİŞ,

ATATÜRK, ŞEHİTLERİMİZ ve KAYBETTİĞİMİZ BAŞKANLARIMIZ VE ÜYELERİMİZİN HATIRALARI ÖNÜNDE SAYGI DURUŞU

İSTİKLAL MARŞI

(Dernek Genel Koordinatörü Aysun NALBANT)

17.35 GÖRSEL SUNUM

(Dernek Sosyal Medya Danışmanı AlperŞAHİN)

17.45 AÇILIŞ KONUŞMALARI

18.00 YENİ ÜYE ALIM TÖRENİ VE YÖNETİM KURULUNA TEŞEKKÜR TÖRENİ

( Dernek Yön.Krl.Bşk.Melek SÖZKESEN-Dernek Gen.Koor.Aysun NALBANT)

18.20 GÜNDEM MADDELERİNE GEÇİŞ

1**Toplantı Divanı Seçimi (1 Başkan ve 3 Yazman) ve Divanın yerini alması

2**Yönetim KuruluÇalışma Raporunun okunması, görüşülmesi, oylanması

3**Faaliyet Dönemigelir-gider hesaplarının okunması, görüşülmesi, oylanması

4**Denetleme Kurulu Çalışma Raporunun okunması, görüşülmesi, oylanması

5**Tahmini bütçenin okunması, görüşülmesi,oylanması

6**Yeni dönem üye aidatlarının görüşülmesi oylanarak belirlenmesi

7**TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ görüşülmesi oylanması:

Yönetim Kurulu tarafından;

Madde2-

Derneğin Genel Merkezi DENİZLİ ilindedir.Şubeleri açılabilir.

şeklindeki maddenin

DERNEĞİN MERKEZİ:

Madde2-

Derneğin Genel Merkezi DENİZLİ ilindedir.Şubeleri açılabilir.

Şeklinde başlıklanarak değiştirilmesiDERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ:

Madde8-

Derneğin 3 türlü üyesi vardır.

A) ASİL ÜYE
B) FAHRİ ÜYE
C) ONUR ÜYESİ
ONUR ÜYESİ OLMA ŞARTLARI:

1-) Derneğe maddi ve manevi yardımda bulunan, dernekte bulunmasından kıvanç duyulacak olanlar, Yönetim kurulu kararı ile onur üyeliğine kabul edilirler.

2-) Onur üyelerinin hiç bir organda seçme ve seçilme hakkı yoktur.

3-) Onur üyeleri Genel Kurul ve Yüksek Danışma Kurulu toplantılarında görüş ve fikirlerini ifade edebilirler.

4-) Onur üyeleri için yaş haddi aranmaz. Onur üyeleri yıllık aidat ödemezler.Seçme ve seçilme hakları yoktur.

şeklindeki maddenin başlığının değiştirilmesiyle;

ÜYELİK ÇEŞİTLERİ VE ONUR ÜYELİĞİNİN KOŞULLARI:

şeklini almasıMadde9-

ASİL ÜYE OLMA ŞARTLARI

Aşağıdaki şartlara haiz herkes derneğe üye olabilir.

A)20 yaşını bitirmiş 55 yaşını geçmemiş olmak, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
şeklindeki maddenin (ilk bendinin)

Madde9-

ASİL ÜYE OLMA ŞARTLARI

Aşağıdaki şartlara haiz herkes derneğe üye olabilir.

A)20 yaşını bitirmiş 49 yaşını geçmemiş olmak, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
şeklinialmasıFAHRİ ÜYELİK:

Madde10-

55 yaşını dolduran üyenin asil üyeliği düşer. Fahri üye olur.

A) Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur, sadece dernek toplantılarında görüş ve fikirlerini ifade edebilirler.
B) Fahri üyeler yıllık aidat ödemezler.
şeklindeki maddenin ilk cümlesininFAHRİ ÜYELİK:

Madde10-

49 yaşını dolduran üyenin asil üyeliği düşer. Fahri üye olur.

A) Fahri üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur, sadece dernek toplantılarında görüş ve fikirlerini ifade edebilirler.
B) Fahri üyeler yıllık aidat ödemezler.
şeklinde değişmesiMadde9-

ASİL ÜYE OLMA ŞARTLARI

ÜYELİĞE MÜRACAAT VE KABUL:

Madde 11-

Tüzüğün 10. Maddesinde öngörülen şartları taşıyan üyelik başvurusuna, yönetim kurulu başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karar vererek sonucunu müracaat sahibine yazılı olarak bildirir, üyeliğin kabul ve reddi şeklinde gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir.

şeklindeki maddenin ilk cümlesinin

Madde9-

ASİL ÜYE OLMA ŞARTLARI

ÜYELİĞE MÜRACAAT VE KABUL:

Madde11-

Tüzüğün 9. maddesinde öngörülen şartları taşıyan üyelik başvurusuna, yönetim kurulu başvuru tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karar vererek sonucunu müracaat sahibine yazılı olarak bildirir, üyeliğin kabul ve reddi şeklinde gerekçe gösterilmesi zorunlu değildir.

şeklinde değiştirilmesiÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Madde13-

Dernek üyeliğinden çıkarılmak istenen şahıslarda aşağıdaki hususlardan birinin tespit edilmiş olması ve tespit edilen bu hususların bir dayanağının bulunması şarttır.

A) Derneğe üye kaydedildikten sonra derneğin gayesine aykırı çalışma ve faaliyetlerde bulunmak,
B) Dernek tüzüğüne, genel kurul ve yönetim kurulunun kararlarına aykırı hareket etmiş olmak,
C) Üye aidatını 6 ay üstüste ödememek ve yönetim kurulu kararına iki kez yazılı ve şifai olmak üzere taleplerine rağmen ödememekte ısrar etmek,
D) Tüzüğün 10. Ve 11. maddelerindeki yazılı özelliklerden birini kaybetmiş olmak.
E) Aidat borcunu ödemeyen genel kurul toplantılarına katılamaz. Söz, oy, ve seçilme hakkını kaybeder. Aynı durumun iki yıl devamı ile üyelik kendiliğinden düşer. Kayıtlar yönetim kurulunca silinir.
şeklindeki maddenin C ve D bendlerinin

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:

Madde13-

Dernek üyeliğinden çıkarılmak istenen şahıslarda aşağıdaki hususlardan birinin tespit edilmiş olması ve tespit edilen bu hususların bir dayanağının bulunması şarttır.

A) Derneğe üye kaydedildikten sonra derneğin gayesine aykırı çalışma ve faaliyetlerde bulunmak,
B) Dernek tüzüğüne, genel kurul ve yönetim kurulunun kararlarına aykırı hareket etmiş olmak,
C) Üye aidatını 6 ay üstüste ödememek ve yönetim kurulunun iki kez yazılı talebine rağmen ödememekte ısrar etmek,
D) Tüzüğün ve 10. maddelerindeki yazılı özelliklerden birini kaybetmiş olmak.
E) Aidat borcunu ödemeyen genel kurul toplantılarına katılamaz. Söz, oy, ve seçilme hakkını kaybeder. Aynı durumun iki yıl devamı ile üyelik kendiliğinden düşer. Kayıtlar yönetim kurulunca silinir.
şeklinde düzeltilmesiÜYELİK HAKKI:

Madde14-

Üyelik haklarının kullanılmasında eşitlik ilkesi caridir.Dernek üyelerinin adedi sınırlanamaz. Bu itibarla üyelik vasfına ve 10. Maddedeki yazılı özellikleri haiz herkes derneğe üye olabilir.Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her asil üyenin genel kurulda yalnız bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanacaktır.

maddesinin 3. cümlesinin

ÜYELİK HAKKI:

Madde14-

Üyelik haklarının kullanılmasında eşitlik ilkesi caridir.Dernek üyelerinin adedi sınırlanamaz. Bu itibarla üyelik vasfına ve 9.Maddedeki yazılı özellikleri haiz herkes derneğe üye olabilir.Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her asil üyenin genel kurulda yalnız bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanacaktır.

şeklinde düzeltilmesiDERNEĞİN ORGANLARI:

Madde15-

şeklindeki başlığın

DERNEĞİN ORGANLARI VE YÜKSEK DANIŞMA KURULU:

Madde15-

şeklinde düzeltilmesiGENEL KURUL:

Madde16-

Genel kurul derneğe kayıtlı ve genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin tamamından teşekkül eder. Genel kurul üç yılda bir Aralık ayında olağan, yönetim ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Olağan ve olağanüstü genel kurul yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.

şeklindeki maddede geçen Aralık ayının değiştirilmesi

GENEL KURUL:

Madde16-

Genel kurul derneğe kayıtlı ve genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin tamamından teşekkül eder. Genel kurul iki yılda bir Ocak ayında olağan, yönetim ve denetleme kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Olağan ve olağanüstü genel kurul yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.

şekline getirilerek genel kurulların Ocak ayına alınmasıTOPLANTI YETER SAYISI:

Madde19-

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısının bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılacak üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz.

şeklindeki maddenin

TOPLANTI YETER SAYISI:

Madde19-

Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısının bir fazlasının katılması ile, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılacak üye sayısı, dernek yönetim ve denetleme kurulu üye tam sayılarının toplamının iki katından az olamaz.

şekline dönüştürülmesiToplantı usulü
GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ ŞEKLİ:

Madde20-

Genel kurul toplantısı ilanda belirtilen ve üyelere bildirilen gün, yer ve saate yapılır. Üyeler yönetim kurulunca hazırlanan listelerde isimlerin karşılarına imza ederek toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanamamış ise,yönetim kurulu durumu bir tutanakla tesbit eder ve 2.toplantıya erteler.Yeter sayı sağlanmış ise,yine durum bir tutanak ile tespit edilir. Toplantı yönetim kurulunun başkanı ve görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden birinin konuşması ile açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan bir başkan vekili ve üç katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkan ile birlikte imzalayıp, bütün tutanak ve belgeler yedi (7) gün içinde yeni seçilen yönetime teslim etmek üzere yönetim kuruluna tevdi edilir. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

şeklindeki maddenin “5.Toplantı Usulü” başlığının iptali, içeriğindeki “başkan vekili” kurumunun iptali, katip saylarının değiştirilmesiyleGENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ ŞEKLİ:

Madde20-

Genel kurul toplantısı ilanda belirtilen ve üyelere bildirilen gün, yer ve saate yapılır. Üyeler yönetim kurulunca hazırlanan listelerde isimlerin karşılarına imza ederek toplantı yerine girerler. Toplantı yeter sayısı sağlanamamış ise,yönetim kurulu durumu bir tutanakla tesbit eder ve 2.toplantıya erteler.Yeter sayı sağlanmış ise,yine durum bir tutanak ile tespit edilir. Toplantı yönetim kurulunun başkanı ve görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden birinin konuşması ile açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve iki katip seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkan ile birlikte imzalayıp, bütün tutanak ve belgeler yedi (7) gün içinde yeni seçilen yönetime teslim etmek üzere yönetim kuruluna tevdi edilir. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde olan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

şekline dönüştürülmesi

Madde21-

Oylar, gizli veya açık olarak belirlenir. Yönetim kurulu gizli oyla seçilir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra, mühürlenmiş veya içi boş sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen liste kazanmış olur.

şeklindeki maddenin düzeltilmesiyle

Madde21-

Oylar, gizli veya açık olarak belirlenir. Yönetim kurulu gizli oyla seçilir. Gizli oylar yönetim kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra, mühürlenmiş ve içi boş sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen liste kazanmış olur.

şeklini almasıGENEL KURULUN GÖREVİ VE YETKİLERİ:

Madde22-

Genel Kurulun görev yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

C) Gizli oy, açık tasnifle yönetim kurulu için 17 asil, 17 yedek,denetleme kurulu için 3 asil, 3 yedek, haysiyet için 3 asil, 3 yedek üye seçmek.
şeklindeki C bendinin değiştirilmesiyleGENEL KURULUN GÖREVİ VE YETKİLERİ:

Madde22-

Genel Kurulun görev yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

C) Gizli oy, açık tasnifle yönetim kurulu için.13 asil, 13 yedek,denetleme kurulu için 3 asil, 3 yedek, haysiyet için 3 asil, 3 yedek üye seçmek.
şeklini almasıYÖNETİM KURULU:

Madde23-

Yönetim kurulu derneğin yürütme organıdır. Üç yıl süre ile onyedi asil, onyedi yedek olmak üzere genel kurulca seçilir. Bu seçim gizli oyla yapılır. Asil üyelerden boşalan hallerde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantısına 1 yıl içinde ard arda 3 kez mazeretsiz katılmayan üyenin, asil üyeliği düşer yerine yedek üyelerden bir üye gelir.

şeklindeki maddenin

YÖNETİM KURULU:

Madde23-

Yönetim kurulu derneğin yürütme organıdır. İki yıl süre ile 13 asil, 13 yedek olmak üzere genel kurulca seçilir. Bu seçim gizli oyla yapılır. Asil üyelerden boşalan hallerde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu toplantısına 1 yıl içinde ard arda 3 kez mazeretsiz katılmayan üyenin, asil üyeliği düşer yerine yedek üyelerden bir üye gelir. Yönetim kurulu, üyelikte en az 1 (bir) yılı doldurmuş olan üyelerden oluşur.

şeklini almasıYÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde24-

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır.

şeklindeki maddenin sonuna yeni bir bend eklenmesi ve maddenin eklenen bu M bendinin

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde24-

M)- 36.maddenin “borçlanma” başlıklı son bendi gereğince derneğin borçlanmasına karar vermek

halini almasıMadde25-

Yönetim kurulu başkanın ve yönetim kurulundan üç üyenin yazılı isteği üzerine her zaman toplanır. Toplantılara üst üste üçten fazla mazeretsiz olarak katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliği düşer. Yapılan yönetim kurulu toplantılarına en az sekiz yönetim kurulu üyesi iştirak eder. Çoğunlukla karar alınır. Sekizden az üye ile yapılacak toplantılarda alınan kararlar geçersizdir. Yönetim kurulunda asillerin istifası halinde veya başka nedenlerle boşalma olduğunda yedek yönetim kurulu üyeleri sırasıyla göreve çağırılır. İstifalar ve ayrılmalar sebebiyle boşalan yerleri yedekler dolduramaz ve mevcut üye yönetim kurulu tam sayısının yarısından aşağı düşerse, o zaman Genel Kurul, yönetim kurulu üyelerinden biri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Bu gibi hallerde çağrının yapılmaması karşısında, dernek üyelerinden biri Mahalli Sulh Mahkemesine müracaat ederek Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını sağlayabilir.

şeklindeki maddenin

Madde25-

Yönetim kurulu başkanın ve yönetim kurulundan üç üyenin yazılı isteği üzerine her zaman toplanır. Toplantılara üst üste üçten fazla mazeretsiz olarak katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliği düşer. Yapılan yönetim kurulu toplantılarına en az 7 yönetim kurulu üyesi iştirak eder. Çoğunlukla karar alınır. 7 den az üye ile yapılacak toplantılarda alınan kararlar geçersizdir. Yönetim kurulunda asillerin istifası halinde veya başka nedenlerle boşalma olduğunda yedek yönetim kurulu üyeleri sırasıyla göreve çağırılır. İstifalar ve ayrılmalar sebebiyle boşalan yerleri yedekler dolduramaz ve mevcut üye yönetim kurulu tam sayısının yarısından aşağı düşerse, o zaman Genel Kurul, yönetim kurulu üyelerinden biri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Bu gibi hallerde çağrının yapılmaması karşısında, dernek üyelerinden biri Mahalli Sulh Mahkemesine müracaat ederek Genel Kurulun toplantıya çağrılmasını sağlayabilir.

şeklinde düzenlenmesi önerilir.8**Yönetim Kurulu üye seçimi

9**Denetleme Kurulu üye seçimi

10**Haysiyet Divanı üye seçimi

11**Dilek ve temenniler

19.00 KAPANIŞ VE UĞURLAMA

DEGİAD Dernek Beyannamesi 2015