Derneğimizin 25. “Olağan Mali Genel Kurulu”
22.12.2016 Perşembe Günü, saat: 15.00 te Dernek Merkezimizde yapılmasına,

SAYIN ÜYEMİZ,DERNEĞİMİZİN 25. “OLAĞAN MALİ GENEL KURULU” nun22.12.2016 Perşembe Günü, saat: 15.00 te Dernek Merkezimizde yapılmasına,

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2.toplantının 29.12.2016 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılmasına,Bu toplantılarda aşağıda tespit edilen gündem maddelerinin görüşülmesine karar verilmiş olup,Sizlere bu toplantımızı, E-POSTA adresinize E-MAİL GÖNDERİLMESİ, ayrıca www.degiad.org.tr adresli DERNEK WEB SAYFAMIZDA İLAN EDİLMESİ yollarıyla duyurmaktayız.Genel kurul toplantımızda buluşmak üzere, çalışmalarınızda başarılarınızın devamını dileriz.Saygılarımızla.Melek SÖZKESEN

DEGİAD

Yönetim Kurulu BaşkanıPROGRAM:1-Açılış Yoklama,Atatürk ve Şehitlerimiz için Saygı Duruşu-İstiklal Marşı

2-Toplantı Divanı Seçimi (bir başkan bir başkan vekili ve üç katip)

3-Yönetim Kurulu Çalışma Raporu okunması, görüşülmesi, oylanması

4-Yönetim Dönemi Gelir-Gider Tablosunun okunması, görüşülmesi, oylanması

5-Denetleme Kurulu Çalışma Raporu okunması, görüşülmesi, oylanması

6-Tahmini Bütçenin okunması, görüşülmesi, oylanması

7-Üyelik başvurusu reddine gelen iki itirazın değerlendirilmesi

8-Dilek Ve Temenniler