Bize Ulaşın: 0 258 211 82 83
Bsmv Nedir? Sanayi Sicil Belgesine sahip sanayi işletmelerince imalat sanayinde kullanmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanında bu işletmeler tarafından kullanılan kredilerin banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulmasına ilişkin, 90 Seri No.lu “Gider Vergileri Genel Tebliği” 29.03.2016 tarih ve 29668 sayılı Resmi Gazete’de, yayımlanmıştır.

Sanayi sicil belgesini haiz olmak koşuluyla gerçek veya tüzel kişilik bünyesinde faaliyette bulunan tüm sanayi işletmeleri, münhasıran imalat ve üretim faaliyetlerine ilişkin alacakları yeni (kullanılmamış) makine ve teçhizatın finansmanı için kullandıkları krediler dolayısıyla istisnadan faydalanabilecektir. MADDE 5 – (1) İstisna kapsamında kredi kullanmak isteyen sanayi işletmelerinin, sanayi sicil belgesi ile makine ve teçhizat alımına ilişkin proforma fatura veya kredi başvuru tarihinden önceki yedi gün içinde düzenlenmiş satış faturasının birer örneğini kredi kullanılacak finans kuruluşuna ibraz etmesi gerekmektedir. MADDE 7 – (1) Peki BSMV nedir? BSMV’nin açılımı Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisidir. Bu vergi, kullanılan kredinin faiz oranının %5’i üzerinden hesaplanmaktadır. Ayrıca sigorta vb. bir takım bankacılık işlemleri üzerinden de hesaplandığı görülmektedir. Hesaplanan BSMV tutarı banka tarafından müşterilerden tahsil edilerek, devlete ödenmektedir. Örneğin; 1 mio TL Makina yatırımı yapan sanayi sicil belgesine haiz bir firmanın, yıllık % 15 faiz oranı ile 1.000.000 TL işletme kredisi kullandığını varsayalım. 150.000.- TL Faiz maliyeti hesaplanacak ve ilaveten faiz tutarının % 5’i oranında 7.500.- TL tutarında BSMV bankaca tahsil edilecektir. Yazımızda bahsi geçen ilgi tebliğin istisna uygulama esaslarına uygun işlemleri gerçekleştiren firmalar örnekte hesaplanan BSMV tutarını ödemeyeceklerdir. Bahsi geçen Genel Tebliğ metnine aşağıda yer verilmiştir. Saygılarımla, Mehmet Uğur ÇOBAN Degiad Yönetim Kurulu Mali İşler Koordinatörü

Aramıza Katılmak İster Misiniz?   Üye Olun.


DEGİAD’IN VİZYONU;

Serbest piyasa ekonomisi, küçülmüş devlet yapısı, pazarlarda güçlü, teknoloji satan Türkiye, hoşgörü ve toplumsal uzlaşıda, adalet, sosyal güvenlik ve sağlıkta reformlar yapmış bir ülke, gençliğin yönetimde söz hakkını elde edebildiği, şeffaf, akılcı yönetilen, dış politikası güçlü bir Avrupa ülkesi, yerel sorunlarını çözmüş büyük şehir DENİZLİ ve bu ülkeye, bu şehre yaraşır genç işadamları….
İLETİŞİM
Çamlaraltı Mahallesi 6021 Sokak No:61/1 Pamukkale / Denizli

Tel: (258) 211 82 83
Faks: (258) 211 92 82
E-posta : degiad@degiad.org.tr





© 2018 Degiad Tüm Hakları Saklıdır.