Bize Ulaşın: 0 258 211 82 83
A.Ş.Mi Ltd.Şti. Mi? Yeni bir şirket kuruluş aşamasında, kurulacak şirketin türünün ne olması gerektiği, önem arz eden bir soru olarak girişimcilerimizin karşısına çıkmaktadır.

Değerli Üyemiz, Yeni bir şirket kuruluş aşamasında, kurulacak şirketin türünün ne olması gerektiği, önem arz eden bir soru olarak girişimcilerimizin karşısına çıkmaktadır. Karar aşamasında, kurulacak olan şirketin; iştigal konusu, hedefleri, Sermaye ve ortaklık yapısı, sorumluluk kapsamı, vb. konular çerçevesinde dikkatlice ele alınmalı ve şirket türüne karar verilmelidir. 6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu gereğince; sermaye şirketi olan Limited ve Anonim Şirket arasında avantajlar ve dezavantajlar vardır. Bu avantajlar ve dezavantajların, Tek kişilik şirket kurabilme ya da tek kişiye düşebilme, vergisel avantajlar, kamu borçlarında ortakların sorumluluğu gibi konularla ilgili bilgiler karşılaştırmalı olarak bu yazımızda ele alınmıştır. Yeni Türk Ticaret Kanununda A.Ş. ile Ltd.Şti. Arasındaki Farklar ANONİM ŞİRKETLER Tek kişi ile kurulabilir ortak sayısı sınırsızdır. 50.000.-TL esas sermaye, 100.000.-TL kayıtlı sermaye ile kurulabilir. Tahvil çıkarılabilir. Pay devri kolayca gerçekleştirilebilir. Noterden yapılma mecburiyeti yoktur. Hamiline yazılı pay senetlerinde teslim yeterlidir. Ticaret sicilde tescil mecburiyeti yoktur. Şirket pay senedinin 2 yıl geçtikten sonra satılması durumunda elde edilen kazanç tutarı vergiye tabi değil. Halka açılma imkanı vardır. Yönetim Kurulu üyesi olmayan ortak, şirketten tahsil edilemeyen vergi ve sigorta (4/a) primi borçlarından sorumlu değildir. Sadece konulan sermaye ile sınırlı bir sorumluluk söz konusudur. Yönetim Kurulu üyelerinin amme alacağından dolayı şahsi mal varlığıyla sorumluluğu bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyesi olmayan ortağın amme alacaklarından dolayı sorumluluğu bulunmamaktadır. Şirket sözleşmesi ancak esas sermayenin yarısına tekabül eden ortakların kararıyla değiştirilebilir. Sermayesi 250.000.-TL ve üstünde olan şirketler bir avukatla danışmanlık anlaşması yapmak zorundadır. Ortakların şirkete verdiği emanet paralar, ödünçler, borçlar hiçbir koşul belirtilmeden hemen iade edilebilir. TTK yönetimin devri başlıklı 367. Maddesine göre, esas sözleşmeye konulacak bir hükümle, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya 3. bir kişiye devretmeye yetkili kılınabilir. (Bu konu ile ilgili olarak Hukuk Müşavirimizin yayınladığı, Degiad Hukuk Bülteninde daha detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.) LİMİTED ŞİRKETLER Tek kişi ile kurulabilir. Azami ortak sayısı 50 kişidir. 10.000.-TL Esas sermaye ile kurulabilir. Tahvil çıkaramazlar. Şirket pay senedinin satışı genel kurul onayı gerekli olup, satış noterden yapılmalıdır. Ticaret sicilden de tescil edilmesi gerekmektedir. Şirket hissesi kaç yıl sonra satılırsa satılsın elde edilen kazanç gelir vergisine tabi. Halka açılma imkanı yoktur. Ortağın kamu borçlarından sorumluluğu vardır. Şirketin Vergi, SGK primi borçlarının tahsil edilemeyen kısmından tüm malvarlığıyla sorumludur. Limited şirketlerde Yönetim yetki devrinden bahsedilmemektedir. Şirket sermayesinde esas sermaye öngörülmemişse şirket ortaklarının 2/3’ünün kararıyla değiştirilebilir. Limited şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu yoktur. Ortaklardan alınan tüm emanetler ve ödünç paralar, ancak tüm alacaklar ödendikten sonra geri ödenebilir. Limited şirketler için sigortacılık faaliyeti yapma yasağı kaldırılmıştır. (Daha önceki uygulamada şirket türü olarak sadece A.Ş’ler sigortacılık faaliyeti yapabiliyorlardı.) Görüldüğü gibi, Anonim Şirketler, Limited Şirketlere göre son derece avantajlı ve pratik bir yapıya sahiptir. Özellikle hisse devirlerinin yapılışı sırasında Anonim şirketler daha pratik ve masrafsız bir şekilde hisse devrine olanak vermektedir. Kamusal karakterli borçlar yönünden Limited şirketlerdeki sorumluluklar (A.Ş’lere göre) biraz daha ağırdır. A.Ş’ler de yönetimde görev dağılımı yapıldığı takdirde bu kamusal karakterli sorumluluklardan bir ölçüde kurtulma olanağı sağlanmış olabilir. Ancak tabi ki karar size ait olmakla beraber, bu konuyla ilgili kesinlikle, mali müşavirinizden profesyonel destek alınız. Saygılarımla, Mehmet Uğur ÇOBAN Degiad Yönetim Kurulu Mali İşler Koordinatörü

Aramıza Katılmak İster Misiniz?   Üye Olun.


DEGİAD’IN VİZYONU;

Serbest piyasa ekonomisi, küçülmüş devlet yapısı, pazarlarda güçlü, teknoloji satan Türkiye, hoşgörü ve toplumsal uzlaşıda, adalet, sosyal güvenlik ve sağlıkta reformlar yapmış bir ülke, gençliğin yönetimde söz hakkını elde edebildiği, şeffaf, akılcı yönetilen, dış politikası güçlü bir Avrupa ülkesi, yerel sorunlarını çözmüş büyük şehir DENİZLİ ve bu ülkeye, bu şehre yaraşır genç işadamları….
İLETİŞİM
Çamlaraltı Mahallesi 6021 Sokak No:61/1 Pamukkale / Denizli

Tel: (258) 211 82 83
Faks: (258) 211 92 82
E-posta : degiad@degiad.org.tr

© 2018 Degiad Tüm Hakları Saklıdır.